Heikki Takala

Kun vielä 80-luvun puolivälissä yritysten suurin huoli oli sairauspoissaolojen vähentäminen, kirjoitti Heikki Takala oppaan Tervettä peliä sairauspoissaolojen vähentämiseksi (Tietosykli 1989). Kirja käsitteli pitkälti aiheita, jotka tunnetaan näinä päivinä nimikkeellä Tyky-toiminta ja työhyvinvointi.

Vuonna 1995 tuli kirjan Kuinka stressi kesytetään julkaisun aika, kun 90-luvun lama näkyi työssä käyvien ihmisten arjessa. Takala kiersi puhumassa työssä jaksamisesta suomalaisissa yrityksissä. Stressinhallintakurssit auttoivat omalta osaltaan lukuisten yritysten avainhenkilöitä selviytymään uusista haasteista ilman kohtuutonta stressiä ja uupumisen vaaraa. Kirjaa myytiin 15 000 kappaletta.

Kun Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Heikki Takala vähensi vastaanottonsa aukioloaikoja, tuli aikaa päivittää kokemukset suomalaisten työhyvinvoinnin saralta Kuinka stressi kesytetään -kirjaan uudelleen. Helppolukuisen teoksen kolmas painos on julkaistu toukokuussa. Kirjan sisältö on päivitetty tähän hetkeen ja Takala kertoo siitä olevan hyötyä kaikille, joilla koetun stressin määrä on runsasta tai jotka pyrkivät ehkäisemään omaa ja muiden liiallista stressiä.

Heikki Takalan tekstit ovat monille suomalaisille tuttuja ja hänen kirjojaan siteerataan edelleen esimerkiksi ammattikorkeakoulujen terveydenhoitoalan opinnäytetöissä. Teksteinä valtaväestön tietoisuuteen ovat tulleet erityisesti Tunne tavalliset taudit- sekä Perhelääkäri- asiantuntijapalstat, joita julkaistiin yli kymmenessä paikallislehdessä sekä julkaisussa vuodesta 1984 vuoteen 2013. 

Vaikka aktiivinen vastaanoton pito loppuu syksyllä 2020, on pitkän linjan työterveyshuollon erikoislääkärillä paljon annettavaa meidän suomalaisten työssä jaksamista silmällä pitäen. Heikki Takalan on tarkoitus kirjoittaa vielä muutama kirja terveyden edistämiseen sekä työhyvinvointiin liittyen ennen lopullista eläkkeelle jäämistää

Voit ostaa kirjan suoraan verkkokaupasta tai tilata sen sähköpostitse.

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri.

Teoksia: ”Huipulle terveenä” terveyskortit, 1981

Tervettä peliä, 1989

Diagnoositulkki, 1989

Kuinka stressi kesytetään, 1. ja 2. p. 1995 ja 1998

H.Takala & J. Joensuu: Joka kodin suuri lääkärikirja, 2000

Leena Larva & H. Takala: Ikimies, 2004

H.Takala & Raija Kalimo: Polkuja työniloon, 2011

Kuinka stressi kesytetään 3. p. 2020

Vv 1975-2015 luentoja, tietoiskuja ja yhteisjulkaisuja stressistä ja eri työterveys- ja työhyvinvointiaiheista.

Vv 1984-2009 viikoittainen ”Perhelääkäri/Tunne tavalliset taudit” lehtipalsta.